Abstract Submission is extended to May 15th, 2014   
       

Biomed 2014

 

        

Nanobiotech 2014                                   NanobacterphageSERS2014

       

ULUSLARARASI AĞLAR

COST Action B28 : "Array Technologies for BSL3 and BSL4 Pathogens"

_________________________

FP6 NoE: Expertissues "Novel Therapeutic Strategies for Tissue Engineering of Bone and Cartilage Using Second Generation Biomimetic Scaffolds"

MAKALELER

Ulusal Projeler
Pişkin.E., ÜSAM-Biyomedtek,
Biosensors/Biochips for Detection of Pathogenic Microrganisms
FP6-Specific Support Actions (SSA), 2004

Uluslararası Projeler
Pişkin, E., Dinçer, S., Türk, M.,
Gene delivery-intelligent but just at the beginning
Journal of Biomaterial Science, Polymer Edition, 2004.

HABERLER

01.05.2010
The 16th International Biomedical Science & Technology Symposium (BIOMED 2010)
Biyomedtek, 16.cısı gerçekleştirilecek olan uluslararası Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (BIOMED2010) organizasyonunu üstlenmiştir.

01.02.2009
FEBS: Federation of European Biochemical Societies
Biyomedtek, Avrupa Biyokimya Dernekler Federasyonu taradından desteklenmek üzere Nisan 4-11, 2010 tarihinde Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlemesi öngörülen kursa destek verme yönünde karar almıştır.

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı
Biyomedtek, Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programının son çağrılarında koordinatör olarak proje başvurusunda bulunmaya hazırlanmaktadır...

105T509 No'lu proje kapsamında hazırlanan Türkiye ve Avrupa'da doku mühendisliği bağlantılı kurum ve kuruluşların isim ve iletişim bilgileri;

TÜRKİYE

AVRUPA

 

ÇALIŞMA KONULARI

Biyomateryal ve Polimer Teknolojisi


Biyomateryaller, herhangi bir nedenle yaralanan/kaybolan doku/organ fonksiyonunu geçici veya sürekli olarak yerine getiren, doğrudan kullanılan veya bu amaçla geliştirilen sistemlerde yer alan materyallerdir.
Kök Hücre


Organizmadaki her hücrenin ve dolayısıyla her doku ve organın kaynağı kök hücrelerdir. Vücudumuz kök hücrelerinin farklılaşması ile oluşan bir organizmadır.
Biyoteknoloji


Biyoteknoloji çok farklı uygulama alanları için, biyolojik sistemleri (mikroorganizmaları, memeli hücre ve organizmaları ve bitkileri) kullanarak üretim yapmayı amaçlayan, disiplinler arası bir bilim ve teknoloji dalıdır.
Biyosensörler ve Biyoçipler“Biyosensörler, biyolojik materyaller içeren ve/veya bunları çeşitli ortamlarda kalitatif ve/veya kantitatif tayin ve izlenmesinde kullanılan cihazlardır”. Biyosensörde en önemli nokta sistemde mutlaka bir biyolojik materyal kullanılıyor olmasıdır.
Doku Mühendisliği


Doku mühendisliği/rejeneratif tıp; biyoloji, tıp ve mühendislik disiplinlerini kapsayan, gelişmekte olan bir alandır.
Nanoteknoloji ve Görüntüleme Sistemleri

Nanoteknoloji en az bir boyutu 1-100 nm olan materyaller, cihazlar ve sistemler ile ilgilenir. Amacı uygulama alanına göre var olanlardan çok daha farklı ve üstün elektriksel, mekanik, kimyasal, ısıl, optik, vb. özelliklere sahip materyaller ve sistemler geliştirmektedir.
 
Biyomedtek © 2008