Anasayfa >> Biyomedtek Hakkında >> Biz Kimiz?>> Çalışma Konuları
ÇALIŞMA KONULARI  
   
Biyomateryal ve Polimer Teknolojisi
Kök Hücre
Biyoteknoloji
Biyosensörler ve Biyoçipler
Doku Mühendisliği
Nanoteknoloji ve Görüntüleme Sistemleri 

Doku Mühendisliği

Doku mühendisliği/rejeneratif tıp; biyoloji, tıp ve mühendislik disiplinlerini kapsayan, gelişmekte olan bir alandır. Dünyada milyonlarca insana yönelik, sağlık iyileştirme ve hayat kalitesini yükseltme amacıyla doku ve organ fonksiyonlarını iyileştirmek, yeniden sağlamak veya arttırmak konusunda devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Tedavi amaçlı uygulanabilirliğinin yanı sıra in vivo ya da in vitro geliştirilen dokunun teşhis amaçlı kullanım sahası da bulunmaktadır.

Doku mühendisliği ve rejeneratif tıp canlı hücrelerin çeşitli yollarla çoğaltılmasını, bunların teşhis, test ya da tedavi amaçlı uygulamalarda kullanılmasını kapsar. Bunun için aşağıdaki çalışma alanlarından destek alınır.

  • Biyomateryaller: fonksiyonel doku oluşumu sırasında, fiziksel ve kimyasal olarak hücrelerin organizasyonun, büyümesinin ve farklılaşmasının yönlendirilmesini sağlayan ve bunun için tasarlanmış biyomateryaller.
  • Hücreler: hücrelerin proliferasyonu ve farklılaşması için deneysel yöntemler geliştirme, uygun hücre kaynakları ve immunolojik manipulasyon gerektiren çalışmalar.
  • Biyomoleküller: anjiyojenik faktörler, büyüme faktörleri, kemik morfogenik proteinleri gibi...
  • Mühendislik ve Tasarım: 2 boyutlu hücre büyümesi/yayılması, 3 boyutlu doku büyümesi, biyoreaktörler, vaskülerizasyon, hücre ve doku saklanması, taşınması (biyolojik malzeme paketlenmesi)
  • Tasarım Biyomekaniği: doğal dokuların özellikleri, tasarlanan dokular için gerekli minimum özelliklerin belirlenmesi, tasarlanan dokuların regülasyonu için mekanik sinyallerin belirlenmesi, verimlilik ve güvenilirliğin belirlenmesi
  • Doku mühendisliğini destekleyici enformatik: Gen ve protein dizi analizleri, gen expresyon analizi, protein expresyon ve etkileşim analizi, hücre nicel ve görüntü analizleri, doku nicel analizleri, dijital ortamda doku ve hücre analizi, dijital ortamda doku üretimi, otomatikleştirilmiş kalite sistemleri, klinik enformasyon ara yüzleri
 

 

 
Biyomedtek © 2008